5 miliónů Čechů si blbě spoří na stáří! Co vy?

Zhruba 5 miliónů občanů České republiky se na své stáří připravuje spořením na penzijní připojištění (nově doplňkovém penzijním spoření). Přestože od 1. 1. 2013 již střadatelé nemusí využívat fondů, které jim garantují vždy alespoň 0 % zhodnocení a mohou využít i akciových fondů, drtivá většina z nich se nechce této jistoty vzdát. Tzv. transformované fondy, jenž nabízejí tuto garanci investují finanční prostředky převážně do dluhopisů. Pojďme se podívat, jak se dařilo dluhopisům v porovnání s akciemi za posledních více než 200 let. Data jsou čerpána z údajů o amerických cenných papírech, ale v rozvinutých státech Evropy je tomu obdobně.

Výnosy v grafu jsou již reálné, tudíž očištěné o inflaci (růst cen). Pokud v daném roce byl výnos cenného papíru 4% a inflace 3%, reálný výnos je 1%. Z grafu je patrné, že v krátkém období (od 1 roku do 5 let) mají akcie sice vyšší výnosy, ale zároveň se i stává, že klient na tomto období prodělal i několik desítek procent. Ovšem pokud investor ponechal peníze v akciích alespoň 10 let, za jakékoliv období od roku 1802 do 2006 jeho reálný výnos byl nejhůře -4,1% ročně. Oproti tomu konzervativnější investor do dluhopisů mohl skončit se ztrátou -5,4% ročně. Připomínám, že výnosy jsou již po odečtení inflace. Člověk, který si od roku 1998 do dneška nechával peníze doma, měl díky inflaci „výnos“ ‑3,04%. Když se podíváme na 30 leté období, tak se ještě nestalo, že by investor do akcií měl menší výnos než 2,6% ročně, kdežto dluhopisový střadatelé mohli i tak prodělat.

To, že akcie jsou nejen potenciálně výnosnější, ale v dlouhém období i méně rizikové, dokazuje následující tabulka, která popisuje v kolika % případů akcie překonaly dluhopisy za období od roku 1871 do roku 2006. Např. u 20 letého horizontu v 95,6 % případů bylo lepší spořit do akcií než „méně rizikových“ dluhopisů. Na 30 letém horizontu se ještě nestalo, že by akcie v tomto souboji prohrály. Přesto 98 % českých střadatelů pořád ukládá peníze do transformovaných fondů a myslí si, že hrají na jistotu.

Čerpaná data jsou sice pouze do roku 2006, ale i v současné době po finanční krizi se trend z posledních více než 200 let nijak nezměnil. V roce 2013 akciový fond od Penzijní společnosti Conseq dosáhl zhodnocení 20 %, kdežto většina transformovaných fondů (kde jsou uloženy téměř všechny úspory) nepřekonalo ani 2% zhodnocení, což vzhledem k inflaci 1,3% znamená, že potýkaly s tím, aby svým klientům neprodělaly.

Zdroj: INVESTICE DO AKCIÍ – BĚH NA DLOUHOU TRAŤ, Jeremy Siegel, Grada Publishing, 2011

Zpracovávám...