Podnikatelská pojištění - jak vybrat to správné

V poslední době podnikatelské pojištění začíná být pro firmy daleko zajímavější, než tomu bylo donedávna. Někteří to již vnímají jako nezbytný nástroj  pro zajištění rizik. Firmu, která není schopná tvořit v nějakém období dostatečné rezervy, pak může nějaká živelná pohroma položit na lopatky. 17,6 miliard korun předepsaného pojistného za rok 2011 je důkazem, že podnikatelské pojištění mnohé firmy i živnostníci berou jako nezbytnou součást svého podnikání.

Pojištění podnikatelů dnes na trhu nabízí celá řada pojišťoven, v čele s Kooperativou, Českou pojišťovnou a Allianz pojišťovnou. Produkty a balíčky pojištění jednotlivých pojišťoven lze mezi sebou mnohdy obtížně porovnat. Důležité je zkontrolovat pojištěná rizika a jejich limity. Klient si většinou na každé riziko může zvolit jiný limit, je však důležité hledět na to, aby limit byl dostatečný a nedocházelo tak k podpojištění.

U pojištění podnikatelských rizik jde nejčastěji o tyto varianty pojištění:

  • Pojištění majetku
  • Pojištění odpovědnosti
  • Pojištění finančních ztrát
  • Pojištění právní ochrany

Nejčastěji využívaným pojištěním je právě pojištění majetku. Pojišťují se jak stavby, tak vybavení např. provozoven, kanceláří. Dále se pojišťují zásoby, materiál, cenné papíry, peníze a další cennosti, včetně věcí zaměstnanců.  Další častým pojištěním je odpovědnost podnikatele. U tohoto pojištění se řeší škody třetím osobám. Jde o škody na zdraví, na majetku nebo dalších zájmech třetích osob. Pojistka kryje riziko chyby nevyzpytatelného lidského faktoru.

Podle čeho vybírat pojišťovnu

Nejsilnější faktore je cena pojistného, na tu kouknou klienti vždy jako první, ale u toho by rozhodně neměl skončit proces porovnávání nabídek.

Dalším velmi důležitým faktorem je rozsah pojištění – je důležité být si vědom, která pojistná rizika na nabídkách jsou a uvědomit si, jestli tam jsou všechny, které chci pojistit.

Hned zatím následují limity jednotlivých rizik. Některé pojišťovny mají nabídky pojištění ve formě ,,balíčků‘‘, kde stavbu máte sice pojištěnou na 2 miliony, ale sublimit pro vandalismus je třeba 20 000 Kč a pokud vznikne škoda ve výši  100 000 Kč (vandalismem), tak fakt, že máte pojištění staveb na 2 miliony, je vám k ničemu.

Reference na pojišťovnu nebo velikost pojišťovny - pokud některý z Vašich známých má dobrou zkušenost s některou pojišťovnou, určitě neváhejte poptat i jí.

Vstřícný přístup ke klientovi - jedná se například o úpravy během pojištění , změnu rizik atd.

 

Andrea Beneditková

specialista neživotního pojištění

Zpracovávám...